Hovedrestaurering og konstruktive istandsættelser

MEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA har gennem de seneste snart 40 år løst en lang række spændende kirkeopgaver, dels egentlige hovedrestaureringer omfattende fornyelse af inventar, farveholdning, belægninger, varmeanlæg, belysninger samt klokker og klokkestole, dels konstruktive istandsættelser af murværk, tage og bærende konstruktioner. Desuden har tegnestuen projekteret kapelbygninger, mandskabsbygninger, konfirmandbygninger og sognegårde.