Sankt Kjelds Kirke

I 2009 tildelte Viborg Kommune MEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA hædrende omtale for opførelse af ny kirkebygning, Sankt Kjelds kirke, beliggende Sct. Leonis Gade 12, i Viborg.

I begrundelsen hed det bl.a.:

”Domkirkebyen Viborg er en by med en rig historie for kirkebyggeri, en historie, der skal værnes om, og bygges videre på. Den katolske kirke ved Sct. Leonis Gade 12 tildeles hædrende omtale for sit nye flotte kirkerum og fine tilpasning til stedet.

Grunden har sin egen kirkehistorie, idet der helt tilbage i tiden før reformationen har ligget en kirke på dette sted. Kirken blev nedrevet under reformationen og senere erstattet af en bygning, der siden 1946 har huset den katolske Skt. Kjelds Kirke.

Den nye kirkebygning kobler sig på denne og strækker sig ned over skrænten ud imod søen. Grundens markante terrænspring udnyttes til at indplacere præsteboligen under kirken. Et flot byggeri der indskriver sig i Viborgs kirkehistorie.”

Date:
Category: