Væggerskilde Kirke

Skjern Provsti, Ribe Stift

Væggerskilde kirke er opført i 1916 efter tegninger af arkitekt A. Høeg Hansen, Århus.

I årene 2002 – 2003 forestod MEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA en gennemgribende istandsættelse af kirken omfattende ny alterparti, knæfald og prædikestol, fornyelse af gulvbelægning, nymaling af bænke samt afrensning og nykalkning af vægflader.

Den fritstående, trefløjede altertavle er udført af kunstneren Doris Bloom.

Date:
Category: