Nøvling Kirke

Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

I 2017 udskrev Nøvling sogns menighedsråd en arkitektkonkurrence om opførelse af en tilbygning til Nøvling kirke indeholdende en ny kirkesal, sakristi, køkken, depot og handicaptoilet.

Nybygningen er disponeret med en central, højloftet gang, der både fungerer som adkomst- og fordelingsareal og sideskib til kirken.
På gangens sydside er placeret en ny kirkesal, der kan fungere som en integreret del af kirkerummet eller skilles fra ved hjælp af en lydisoleret foldevæg.
Samhørigheden med det eksisterende kirkerum er opnået ved etablering af tre store åbninger i skibets sydmur. Gennem en ny åbning i kirkens sydmur er der skabt direkte forbindelse mellem kor, sakristi og køkken.

I forbindelse med udvidelsen er den oprindelige kirkebygning fra 1918 blevet istandsat. Udover de ovenfor nævnte muråbninger er de oprindelige gulvbelægninger af træ og tegl erstattet af et homogent og niveaufrit gulv af gule teglsten lagt i kvadratforbandt. Altertavle og -bord og prædikestol er bevarede, og der er udført et nyt tredelt knæfald og nye bænke med genanvendelse af eksisterende historiske stolegavle. De oprindelige lysekroner er erstattet af nye belysningsarmaturer af messing forsynet med dæmpbare LED-pærer.

Date:
Category: