Videbæk Kirke

Skjern Provsti, Ribe Stift

Videbæk kirke er opført 1913 – 1914 efter tegninger af Kgl. Bygningsinspektør, arkitekt J. Vilhelm Petersen.

Videbæk by havde dengang ca. 500 indbyggere. Ved årtusindeskiftet boede der mere end 4.000 i byen, og pladsen i kirken var blevet trang.

I 2007 vandt MEEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA arkitektkonkurrencen om en udvidelse af Videbæk kirke.
Ved en festlig gudstjeneste den 28. november 2010 blev Videbæk kirke genindviet.

Kirken er udvidet med to nye sideskibe og et forlænget kor. Der er udlagt nye gulvbelægninger af gule teglsten. Alterbord, knæfald, prædikestol og stolestader er tegnet og fremstillet specielt til kirken, og der er installeret nye belysninger i form af små messingpendler ophængt i rækker over bænkerækkerne.

Den smukke altertavle er udført af billedhuggeren Erland Knudssøn Madsen

Projektet er omtalt i bogudgivelsen “Kirkens Rum”.

Date:
Category: