Premieret byggeri

I 2009 tildelte Viborg Kommune MEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA diplom og plakette for opførelse af villa beliggende Nørresøvej 13, Viborg.

I begrundelsen hed det bl.a.:

”Viborg er begunstiget med store rekreative områder omkranset af by. Dette samspil mellem by og natur har dannet udgangspunkt for mange flotte huse gennem tiderne. Villaen Nørresøvej 13 er et smukt eksempel på dette og præmieres for sin enkle arkitektur og fine tilpasning til stedet. Grunden ved Nørresø er udfordrende med sit markante terrænspring. Fra Nørresøvej kigger forbipasserende hen over husets flotte kobbertag og ud over søen. Facaderne fremstår hvide med store vinduespartier, der indrammer den omgivende natur. Haveanlægget er enkelt, og de store gamle træer på grunden er bevaret og giver dermed haverummet karakter. Materialevalget er enkelt og spiller på kontrasten mellem den rå beton, trapper, håndvaske og gulve. Høj kvalitet uden det virker prangende.”