VÆGGERSKILDE KIRKE

Væggerskilde Kirke

Skjern Provsti, Ribe Stift

2002-2003

 

Væggerskilde kirke er opført i 1916 i gotisk stil efter tegninger af arkitekt A. Høeg-Hansen, Århus.

 

Indvendig hovedistandsættelse omfattende nyt alterbord, alterbillede og knæfald, ny prædikestol, fornyelse af gulvbelægning i kor, afrens-ning og nykalkning af væg-flader samt maling af inventar.

 

Kirkens fritstående, trefløjede altertavle er udført af kunstneren Doris Bloom.

 

VÆGGERSKILDE KIRKE