NY SPØTTRUPGÅRD

Ny Spøttrupgård | Salling

Ny Spøttrupgård er opført i 1870 af studehandler Niels Breinholdt, der allerede i 1855 erhvervede det ’rigtige’ Spøttrup, som Ny Spøttrupgård er udstykket fra.

 

Ny Spøttrupgård er en statelig, meget velbygget og forholdsvis tidlig repræsentant for de kampestensbygninger, der fra 1850 og især perioden 1880 til 1910 blev opført omkring i landet.

 

Hovedbygningen og samtidige avlslænger blev fredet i 2011.

 

Projekt vedrørende fornyelse af tagdækning på hovedbygning er udarbejdet og forventes realiseret i 2012 med støtte fra Kulturstyrelsen.

Der udarbejdes endvidere en handlingsplan for bevaring af det samlede bygningsanlæg.

 

NY SPØTTRUPGÅRD